Ga verder naar de inhoud

Wat is verwaarlozing?

Woningen en gebouwen worden soms gedurende een lange periode niet degelijk onderhouden. Als eigenaar van een dergelijk pand loop je niet alleen het risico dat de woonkwaliteit verslechtert, maar zie je misschien ook de waarde van het pand dalen door verloedering. Dit heeft dan weer een negatieve impact op de leef- en woonomgeving.

Daarom wil de gemeente verwaarlozing van woningen en gebouwen voorkomen en de eigenaars van verwaarloosde panden stimuleren om deze opnieuw op te knappen. Zo kan je als eigenaar bijvoorbeeld renovatiepremies aanvragen om je verwaarloosd pand terug in orde te brengen. Indien de toestand van verwaarlozing daarentegen blijft aanhouden, zal de gemeente genoodzaakt zijn om het pand op te nemen in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen en eventueel een heffing op verwaarlozing op te leggen. Met dit beleid wenst de gemeente de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan.

Wanneer is een woning of een gebouw verwaarloosd?
Een woning of een gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd, wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.
Een onafgewerkte woning of gebouw (niet winddicht binnen 3 jaar na aanvang van de werken) wordt ook beschouwd als verwaarloosd.
Zijn er uitzonderingen?

Er zijn een aantal gebouwen en woningen die pas later of helemaal niet geïnventariseerd worden in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen. Hieronder kan je een overzicht vinden:

  • Een nieuwe woning of een nieuw gebouw kan pas als verwaarloosd worden geïnventariseerd indien die woning of dat gebouw binnen de 3 jaar na aanvang van de werken niet winddicht is.
  • Verwaarloosde bedrijfsruimten, in de zin van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten (minimale perceelsoppervlakte van 500 m²), worden niet geïnventariseerd als verwaarloosd gebouw.
Vind je de informatie op deze pagina nuttig?