Ga verder naar de inhoud

1. Algemeen

Top

Hieronder kan je een overzicht vinden op de belangrijkste vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door APB Kamp C.

Heb je nog vragen over je persoonsgegevens? Of over onze Privacyverklaring? Je vindt de contactmogelijkheden in deze Privacyverklaring.

2. Wie zijn we?

Top

APB Kamp C
Britselaan 20
2260 Westerlo

info@kampc.be
www.kampc.be

ondernemingsnummer: 0541 415 101

APB Kamp C is hét centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de bouw en is een autonoom provinciebedrijf van de provincie Antwerpen

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Kamp C

Top

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden.

APB Kamp C verwerkt identificatiegegevens zoals je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en cookies, met als doel om in contact te kunnen treden ifv informatievragen en adviesverlening, bijvoorbeeld na insturen van een bericht in het contactformulier of bij inschrijving van een infosessie.

APB Kamp C vraagt voor elke verwerking expliciet toestemming.

Door de checkbox aan te klikken waarin vermeld wordt "Ik heb de privacy policy van Duurzaam Wonen gelezen en ik ga hiermee akkoord" verklaar je dat je inderdaad deze Privacy Policy gelezen hebt en hiermee instemt. Je verklaart dat je begrijpt met welke doeleinden je persoonsgegevens worden verwerkt. Je stemt er ook mee in dat je voortgezet gebruik wordt begrepen als een voortgezette toestemming. Je kan je toestemming op elk ogenblik intrekken door te mailen naar info@kampc.be.

APB Kamp C is niet verantwoordelijk voor de externe inschrijvingsformulieren waar vanuit deze website wordt naar doorgelinkt en waarvoor de externe partijen verwerkingsverantwoordelijke zijn

4. Welke rechten heb je betreffende de verwerking van je persoonsgegevens?

Top

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je rechten uit te oefenen zoals beschreven staat in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming. Jij kan volgende rechten uitoefenen:

a) Recht op informatie en van inzage

b) Recht op verbetering

c) Recht op gegevenswissing

d) Recht op beperking van de verwerking

e) Recht op overdraagbaarheid

f) Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking.

g) Het recht om je toestemming in te trekken

h) Recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit

5. Contact

Top

Je kan contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke van APB Kamp C via mail, telefoon, brief. Zie daarvoor de contactgegevens bovenaan deze Privacy verklaring

Je kan contact opnemen met de DPO van APB Kamp C

Luc Sterckx
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

e-mail: DPOdese@provincieantwerpen.be

of via het contactformulier.

6. Hoe worden wijzigingen gedaan aan de huidige privacyverklaring?

Top

Deze Privacyverklaring kan wijzigingen ondergaan. Wij zullen dit doen door de bijgewerkte versie op onze website te plaatsen. Wanneer wij wijzigingen in onze Privacyverklaring publiceren, zullen wij de datum van de "laatste update" van onze Privacyverklaring wijzigen. Desalniettemin raden wij u aan onze Privacyverklaring regelmatig te lezen.

Vind je de informatie op deze pagina nuttig?