Ga verder naar de inhoud

Cookie policy

Deze cookie policy ("Cookie Policy") regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van uw gebruik van onze Website (de "Website") en de bijbehorende diensten (hierna samen aangeduid als "Diensten"). Deze verwerking wordt uitgevoerd door APB Kamp C als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Britselaan 20 – 2260 Westerlo ("wij, ons") met ondernemingsnummer 0541 415 101.

Wij vinden het als APB Kamp C belangrijk dat je op elke plaats en op elk ogenblik onze inhoud kunt lezen, bekijken, beluisteren of beleven via diverse mediaplatformen. We maken daarvoor gebruik van cookies of andere technologieën zoals scripts, logs, iframes, plugins, captcha’s, trackers en pixels, die we hierna bundelen onder de term “cookies”.

In deze cookieverklaring willen we je informeren over welke cookies we gebruiken, voor welke doeleinden dat gebeurt, wat er met de verzamelde gegevens gebeurt en hoe je het gebruik ervan kunt beheren.

De cookieverklaring geldt voor deze website.

We geven ook aan wanneer we de cookies aan derde partijen doorgeven en onder welke voorwaarden. Opgelet: wanneer je via een link doorklikt naar een externe website, geldt er een ander privacy- en cookiebeleid.

Wij behouden ons het recht voor deze Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via onze Website en/of Diensten. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar info@duurzaamwonen.be. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website of Diensten aan u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard.

Deze cookie policy werd laatst aangepast op 1 september 2023.

Wat zijn cookies, scripts, logs, iframes, plugins, captcha’s, trackers, pixels en vingerafdruk?

Top

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een online dienst gebruikt. Ze laten toe om je webbrowser of toestel te herkennen en houden gegevens over je surfgedrag bij. Op die manier onthouden we bijvoorbeeld hoe de website goed kan worden weergegeven op je toestel of welke pagina’s je bezocht.
We gebruiken ze om allerhande statistieken te verzamelen over het gebruik en de gebruikers van onze website(s) en online diensten. Sommige cookies zijn de onze, andere zijn van derde partijen afkomstig. Cookies hebben meestal ook een vervaldatum.

De volgende technologieën vallen ook onder deze cookieverklaring:

  • Scripts: een reeks opdrachten die een taak uitvoeren op de website om bijvoorbeeld gegevens uit een formulier te bewaren en te bewerken op onze server. Je webbrowser kan bepaalde scripts blokkeren.
  • Logs: bestanden die gebruikersinformatie bijhouden zoals je IP-adres, browsertype, internetprovider, de website die je naar deze website verwees, datum, tijdstip en aantal muisklikken. Deze logs worden gebruikt om de website te beheren en te optimaliseren.
  • I-frames: een veld dat we gebruiken om externe inhoud op de website weer te geven, zoals bijvoorbeeld video’s van YouTube, Vimeo, …
  • Plug-ins: stukjes software die de functionaliteiten van de website uitbreiden en die van derde partijen afkomstig zijn.
  • Captcha’s: reactietests die controleren of een mens of een computerprogramma je website bezoekt. Dit om te vermijden dat computerprogramma’s de formulieren op de website misbruiken.
  • Trackers: technologie die je online gedrag tussen websites bijhoudt, zoals welke websites je bezoekt, welke handelingen je stelt en welke informatie je op deze websites hebt ingegeven, zoals bijvoorbeeld je bankkaartgebruik, je zoektermen of de inhoud van je socialemediaprofielen, die vervolgens kunnen worden gebruikt om persoonlijkheidskenmerken af te leiden. Voorbeelden van trackers zijn bepaalde cookies, pixels en vingerafdruk.
  • Pixels: kleine onzichtbare afbeeldingen die ons toelaten om bepaalde informatie te verzamelen over het gebruik van de website, zoals bijvoorbeeld het aantal gebruikers dat een bepaalde pagina bezoekt.

Hoe kun je het gebruik van cookies weigeren of beheren?

Top

Via de webbrowserinstellingen kun je bepalen hoe je webbrowser omspringt met cookies. Je kunt ook altijd de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele toestel verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je webbrowser of een van de volgende webpagina’s:

1. Essentiële en functionele of noodzakelijke cookies

Top

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Functionele cookies kun je niet weigeren als je onze website wilt bezoeken. Essentiële cookies kan je niet weigeren indien je naar de Website surft, maar ze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van deze cookies.

Craft CSRF Token

Hotjar Absolute Session In Progress

Cookie consent

2. Analytische cookies

Top

Deze cookies laten ons toe analytische gegevens over onze Diensten of Website te verzamelen. Met deze cookies ontdekken we wat goed werkt en wat wij nog moeten verbeteren. Deze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.

Google Analytics

Hotjar

3. Advertentie- en sociale media cookies

Top

Deze cookies volgen je surfgedrag om een gebruikersprofiel samen te stellen en zo gerichte advertenties te tonen die bij je interesses passen.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en hoe kan je je rechten uitoefenen?

Top

APB Kamp C
Britselaan 20
2260 Westerlo

info@kampc.be
www.kampc.be

ondernemingsnummer: 0541 415 101

Kamp C is hét centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de bouw en is een autonoom provinciebedrijf van de provincie Antwerpen

Omdat cookies persoonsgegevens kunnen bevatten, kun je ook overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG/GDPR) inzage vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kunt de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kun je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Je hebt ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Je vindt de nodige informatie in de Privacyverklaring

Wijzigingen aan de cookieverklaring

Top

Deze cookieverklaring kan wijzigen als de omstandigheden dit vereisen, zoals bijvoorbeeld bij veranderingen aan onze diensten of de geldende wetgeving. De datum bovenaan geeft de recentste wijziging aan. Als we nieuwe cookies toevoegen aan onze website(s) of onlinediensten, vragen wij hiervoor opnieuw toestemming via de cookiebanner.

Vind je de informatie op deze pagina nuttig?