Ga verder naar de inhoud

Wat is leegstand?

Woningen en gebouwen staan soms gedurende een lange periode leeg. Als eigenaar van een dergelijk pand loop je niet alleen mogelijke huurinkomsten mis, maar zie je ook de waarde van het pand dalen door verloedering. Dit heeft dan weer een negatieve impact op de leefomgeving en vormt een gemiste kans voor de vele Kempense gezinnen die op zoek zijn naar een broodnodige (huur)woning.

Daarom wil de gemeente langdurige leegstand voorkomen en de eigenaars van leegstaande panden stimuleren om deze panden opnieuw op de woningmarkt te brengen. Zo kan je als eigenaar bijvoorbeeld renovatiepremies aanvragen om je leegstaande pand terug in orde te brengen. Indien de leegstand daarentegen blijft aanhouden, zal de gemeente genoodzaakt zijn om het pand op te nemen in het leegstandsregister en eventueel een leegstandsheffing op te leggen. Met dit leegstandsbeleid wenst de gemeente het tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen gedeeltelijk in te vullen.

Leegstaande woning
Een woning is elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande (bv. eengezinswoning, appartement, studentenkamer). Een woning is leegstaand indien ze gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet bewoond wordt.

Leegstaand gebouw

Een gebouw is elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat. Een gebouw is leegstaand indien meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met woningen die deel uitmaken van het gebouw. De functie van het gebouw blijkt uit de stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning, omgevingsvergunning … .

Zijn er uitzonderingen?

Er zijn een aantal gebouwen en woningen die pas later of helemaal niet geïnventariseerd worden in het leegstandsregister. Hieronder kan je een overzicht vinden:

  • Een nieuwe woning of een nieuw gebouw kan pas als leegstaand worden geïnventariseerd indien die woning of dat gebouw 7 jaar na de afgifte van de stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning niet in gebruik is genomen als woning of gebouw.
  • Leegstaande bedrijfsruimten, in de zin van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten (minimale perceelsoppervlakte van 500 m²), worden niet geïnventariseerd als leegstaand gebouw.
  • Een woning die door de Vlaamse overheid geïnventariseerd is als ongeschikt en/of onbewoonbaar, wordt niet geïnventariseerd als leegstaande woning.

Hoe wordt leegstand vastgesteld?
Sinds 1 januari 2010 is het leegstandsbeleid een gemeentelijke bevoegdheid.
Leegstand wordt vastgesteld op basis van (de combinatie van) een aantal indicaties, bijvoorbeeld het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister, het niet wind- en/of waterdicht zijn van een pand, een uitpuilende of dichtgeplakte brievenbus … .
Dit zijn maar enkele van de mogelijke indicaties. Alle indicaties voor het vaststellen van leegstand kan je in het gemeentelijk leegstandsreglement vinden.

Vind je de informatie op deze pagina nuttig?