Ga verder naar de inhoud

Sociaal Tarief Energie

Het sociaal tarief is een goedkoper tarief voor elektriciteit , aardgas of warmte. Het moet personen en gezinnen met een beperkt inkomen of in een kwetsbare situatie helpen bij het betalen van hun energiefactuur. Als je in aanmerking komt betaal je dus veel minder voor je gas en elektriciteit, ongeacht bij welke energieleverancier je een contract hebt.

Verhoogde tegemoetkoming

Top

Om in aanmerking te komen voor het sociaal tarief moet je recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Om dit na te kijken neem je best contact op met je mutualiteit of ziekenfonds. Zij kijken dit voor je na.

Als je een van de volgende uitkeringen geniet, dan kent het ziekenfonds u automatisch de verhoogde tegemoetkoming toe:

  • het leefloon van het OCMW (dat u gedurende 3 maanden moet genieten)
  • de inkomensgarantie voor ouderen
  • de toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid.
  • de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden: sinds de zesde staatshervorming is dit een bevoegdheid van de deelentiteiten. Deze bevoegdheidsoverdracht heeft momenteel geen impact op het automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming. In Vlaanderen is de huidige benaming van deze uitkering “zorgbudget voor ouderen met een zorgnood”.

Wil je weten wat de voorwaarden zijn? Denk je dat je in aanmerking komt? Kijk zeker op deze website voor meer informatie

Vind je de informatie op deze pagina nuttig?