Ga verder naar de inhoud

Wat is jouw gemeente?

Op basis van je gemeente kunnen wij jou informatie tonen die voor jou interessant is.
Momenteel kan je enkel gemeenten uit de Antwerpse Kempen selecteren. Waarom?
We houden je locatiegegevens niet bij. Ze worden uitsluitend gebruikt om je de meest correcte informatie te kunnen tonen.

Waarom regenwater gebruiken

Top

Voor het meeste watergebruik in en rond het huis hoeft eigenlijk geen drinkwater te worden gebruikt, regenwater zou voldoende zijn. In België valt jaarlijks gemiddeld 800 millimeter neerslag. Een grote hoeveelheid van deze neerslag komt rechtstreeks terecht in het riool. Door het regenwater eerst nog voor andere doeleinden te gebruiken, worden de waterzuiveringsinstallaties veel minder belast en kun je jaarlijks veel water besparen. Het regenwater kan worden opvangen en vervolgens gebruikt worden om bijvoorbeeld het toilet mee door te spoelen, een was te draaien of om de auto of fiets mee te wassen. Bij nieuwbouw is het reeds verplicht.

Hoe werkt een regenopvangsysteem

Top

Bij een regenwateropvangsysteem wordt het regenwater, dat neerslaat op het dak, via filtersystemen in een (ondergrondse) tank opgevangen. De regenwaterput is met een overloop beveiligd tegen overstromen. Vanaf deze ondergrondse tank wordt het regenwater via een aparte leidingcircuit naar de aftappunten geleid, zoals de toiletten, wasmachine, buitenkraantje... De keuze van het materiaal van de put, de inhoud, de filter vooraf, het type van pomp, de filter aan je pomp en welke oppervlakken je aan de regenwaterput aansluit, zijn allemaal te overwegen in functie van het gebruik van het regenwater.

Voor regenwaterpompen geven we de voorkeur aan toestellen met een eigen klein voorraadtankje. Als je regenwaterput dan leeg is gaan we niet de put bijvullen maar wordt het water uit het tankje gebruikt dat tegelijkertijd bijgevuld wordt. Eén en ander is nogal streng gereglementeerd. Kies daarom altijd een Belgaqua-gekeurd toestel, dat kan zo in de binneninstallatie opgenomen worden.

Infiltreren van regenwater

Top

Naast het opvangen en bufferen van regenwater in een regenwatertank kun je ook in de aanleg van de omgeving van je woning zorgen voor een beter regenwaterbeheer. Regenwater afvoeren naar de riolering is echt de laatste oplossing. Probeer zoveel mogelijk regenwater op je eigen terrein te laten infiltreren. Gebruik waterdoorlatende verhardingen of zorg dat terrassen e.d. afwateren in de tuin (en niet in de riolering).

Voor en nadelen van regenwatergebruik

Top

Er zijn vele voordelen:

  • Je dringt het drinkwaterverbruik aanzienlijk terug. Dit is kostenbesparend en minder belastend voor het riool;
  • Vermindering van verdroging, afvalslib en kosten voor zuivering en transport van drinkwater;
  • Geen kalkaanslag in de wasmachine;
  • Betere waswerking waardoor tevens op de wasmiddelen bespaard kan worden;
  • Geen aanslag van urine in het toilet;
  • Goed geschikt voor planten om de mineralen mee op te nemen.

Maar ook enkele nadelen:

  • Een regenwater opvangsysteem is bij bestaande bouw een redelijk ingrijpende maatregel;
  • Het vraagt veel extra leidingwerk;
  • Een regenwater opvangsysteem is een vrij kostelijke ingreep;
  • Het systeem heeft over het algemeen een vrij lange terugverdientijd.

Wat kost het

Top

De aanleg en het onderhoud van een gescheiden watersysteem (drinkwater en regenwater gescheiden) kost 1.000 euro.

Wat levert het op

Top

Het gemiddeld verbruik van drinkwater in liter per Belg, per dag is 110 liter, waarvan de helft, 55 liter kan vervangen worden door regenwater. Je bespaart: 55 liter x 4 personen x per jaar = 80m³ leidingwater. 4,3 euro/m³ x 80m³ = 344 euro per jaar

Nuttige website

Top

In de waterwegwijzer bouwen en verbouwen staat duidelijke informatie, te vinden op de website van de VMM, Vlaamse MilieuMaatschappij, onder publicaties. In die publicatie staat een gedetailleerde berekening voor het dimensioneren van een regenwaterput.

Heel recent is er een nieuwe rekentool op om regenwaterputten te gaan dimensioneren. Die houdt rekening met de langere droogteperiodes en momenten van hevige regenval. Zie daarvoor de tool van de Vlaamse overheid Groenblauwpeil. Hier kun je je plannen toetsen op gebied van klimaatbestendigheid met aandacht voor zowel water als groenaanleg.

Naast het opvangen en bufferen van regenwater in een regenwatertank kun je ook in de aanleg van de omgeving van je woning zorgen voor een beter regenwaterbeheer. Regenwater afvoeren naar de riolering is echt de laatste oplossing. Probeer zoveel mogelijk regenwater op je eigen terrein te laten infiltreren. Gebruik waterdoorlatende verhardingen of zorg dat terrassen e.d. afwateren in de tuin (en niet in de riolering).


Bij projecten waar een omgevingsvergunning (bouwaanvraag) voor aangevraagd wordt moeten ook voldoen aan de watertoets van de Vlaamse overheid.

Onderstaande link gaat naar twee publicaties van het keuringsorganisme Belgaqua. De eerste is vrij technisch en volledig, de tweede is een excel-lijst van de goedgekeurde toestellen. Voor regenwaterpompen kijk je op tabblad 8b. Die lijst is maar up-to-date tot 21-1-2013 maar geeft wel overzicht.

Op de site van Belgaqua kun je nakijken of een bepaald toestel wel zijn Belgaqua-certificaat heeft.

Vind je de informatie op deze pagina nuttig?