Ga verder naar de inhoud

Wat is een brandstofcel

Top

Een brandstofcel is een type microwarmtekrachtkoppeling (micro-WKK) die een (groot) deel van je warmte en elektriciteit levert. Een brandstofcel produceert steeds zowel elektriciteit als warmte. Het is niet mogelijk om enkel elektriciteit te maken. De warmte bij dit proces moet dus ook ergens naartoe. Meestal wordt dit lokaal gebruikt voor verwarming en sanitair warm water.

Op dit moment vind je voornamelijk brandstofcellen die werken op aardgas.

Reken op ongeveer de grootte en het geluid van een (Amerikaanse) koelkast voor de plaatsing van een brandstofcel. Daarnaast heb je een elektriciteit- en aardgasaansluiting en een rookgasafvoer nodig. Hou er rekening mee dat het toestel dus ook een beetje lawaai maakt. Plaats de brandstofcel best in een aparte technische ruimte, ver genoeg van de slaapkamers of zorg ervoor dat de ruimte voldoende akoestisch geïsoleerd is om geluidshinder te beperken.

Behalve de brandstofcel heb je ook nog micro-WKK’s zoals een microturbine, een verbrandingsmotor of een stirlingmotor.

Hoe werkt een brandstofcel

Top

Een brandstofcel werkt op waterstof. Deze waterstof wordt via een “koude” verbranding omgezet naar elektriciteit. Deze koude verbranding is een chemisch proces in plaats van een klassieke verbranding, waardoor er minder CO2 vrijkomt. Waterstof is het meest voorkomende chemisch element in het universum. Echter komt waterstof niet op zichzelf voor. De vereiste waterstof wordt voornamelijk gewonnen uit aardgas. Er is dus nog steeds nood aan fossiele brandstof. Iets waar we op termijn eigenlijk vanaf willen stappen.

Bij de reactie in de brandstofcel om elektriciteit te maken ontstaat er warmte die gebruikt wordt voor ruimteverwarming en sanitair water (boilervat).

Een brandstofcel produceert gelijkstroom (net zoals een batterij). Aan de brandstofcel is een omvormer toegevoegd, zoals bij zonnepanelen, om er de gekende 230V wisselstroom van te maken om de stofzuiger, de tv, verlichting, de koelkast, … van stroom te voorzien.

Standaard is een brandstofcel voorzien van een Hoog-Rendement(HR)-gastoestel. Dit om er voor te zorgen dat tijdens piekmomenten (koude winterdag of hoge warmwatervraag) de HR-gasketel extra kan inspringen als de warmte van de brandstofcelmodule niet volstaat.

Het is een ingenieus maar complex systeem. Door ons goed te informeren konden we een duurzame keuze maken en besparen we 50% CO2.

— Sarah Van Beersel

Waarom een brandstofcel

Top

Een brandstofcel kan een oplossing zijn voor één- of meergezinswoningen, appartementen en KMO’s met een groot, continu elektriciteitsverbruik dat niet door zonnepanelen kan worden voorzien (Ruim meer dan 3.500 kWh per jaar).

Een brandstofcel is ideaal voor gebouwen waar de warmte- en elektriciteitsvraag zo gelijk mogelijk is doorheen het jaar. Indien er perioden doorheen het jaar meer elektriciteitsvraag is dan dat er warmte nodig is, moet er toch een afgifte voor de warmte gezocht worden (zwembad, warmwatervraag, …). Een brandstofcel combineren met een zonneboiler is dan ook af te raden.

In tegenstelling tot zonneboilers en zonnepanelen is de brandstofcel niet afhankelijk van zonlicht.

In de zomer verwarmen we ons zwembad met de restwarmte. Dankzij de brandstofcel is de kost van ons energieverbruik gehalveerd. We moesten wel een aardgasaansluiting laten leggen.

— Oscar Hoefkens

Praktijktoepassing uit het project ENLEB

Top

Renovatie van een dokterswoning tot zes huurappartementen van Sociale Huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen.

De brandstofcel van Vorselaar levert tijdens de wintermaanden een overschot aan elektriciteit die grotendeels op het net gezet wordt (injectie). Als in de toekomst variabele tarieven gelden voor elektriciteitsafname, heeft de brandstofcel de mogelijkheid zich af te regelen op actuele prijzen.

Dit kan niet bij zonnepanelen en windenergie, waarbij de productie afhankelijk is van de zon en de wind.

Ook een aanpassing van de regelgeving in België, die bepaalt dat particulieren te veel opgewekte elektriciteit rechtstreeks kunnen delen met andere particulieren, kan ervoor zorgen dat het overschot aan opgewekte elektriciteit door de brandstofcel gedeeld kan worden met de andere appartementen, waardoor productie en afname meer op mekaar afgestemd kunnen worden.

Wat kost een brandstofcel

Top

De brandstofcel is een soort van micro-warmtekrachtkoppeling. (Micro-WKK) We spreken al snel over een flinke investering. Voor een brandstofcel voorzie je best tussen de 10.000 en 25.000 euro. Ook voor een brandstofcel gelden de regels (en kosten) als prosument zoals bij zonnepanelen.

Wat levert het op

Top

Een brandstofcel heeft een rendement van ongeveer 90%. Zo heb je ongeveer 500m³ aardgas nodig voor 4.500 kWh elektriciteit. Met de huidige energieprijzen waarbij aardgas veel goedkoper is dan elektriciteit zal dit dus een financieel voordeel kunnen geven. Voor wie elektrisch verwarmt kan de besparing dus flink oplopen.

Vind je de informatie op deze pagina nuttig?