Ga verder naar de inhoud

Wat is jouw gemeente?

Op basis van je gemeente kunnen wij jou informatie tonen die voor jou interessant is.
Momenteel kan je enkel gemeenten uit de Antwerpse Kempen selecteren. Waarom?
We houden je locatiegegevens niet bij. Ze worden uitsluitend gebruikt om je de meest correcte informatie te kunnen tonen.

Wat is energieopslag voor zonnestroom thuis

Top

Met een thuisbatterij kun je zelf opgewekte zonnestroom opslaan om te gebruiken als de zon niet schijnt. Energiepioniers zijn al druk aan het experimenteren.

Hoe werkt zonneopslag

Top

Een net gekoppeld zonnestroomsysteem met batterij beschikt doorgaans over een regelstation tussen de zonnepanelen, elektrische apparatuur en de thuisbatterij. Dit werkt als volgt:

  1. De zonnepanelen wekken stroom op.
  2. De regelaar stuurt de opgewekte stroom naar de apparaten die op dat moment stroom nodig hebben.
  3. Als er geen vraag naar stroom is, gaat de stroom naar de batterij. Die stroom kan later worden gebruikt.
  4. Pas als de batterij vol is, wordt de stroom aan het elektriciteitsnet terug geleverd.
  5. Wanneer er geen zonnestroom wordt opgewekt, maar er wel vraag is van het huishouden, wordt de stroom uit de batterij gehaald.
  6. Zodra de batterij leeg is, wordt de stroom tegen inkooptarief van het net gehaald.

Tip: programmeer de elektrische apparaten, bv. zoals een wasmachine, zodat ze gebruikt worden op momenten dat de zonnepanelen gratis stroom leveren.

Netkoppeling blijft ook met een thuisbatterij nog noodzakelijk. Met 16 zonnepanelen wek je jaarlijks ongeveer evenveel stroom op als dat wat een gemiddeld Belgisch huishouden verbruikt: 3.600 kWh. Dat betekent bijna 10 kWh per dag, wat overeen komt met de 10 kWh die je met de grootste thuisbatterijen kunt opslaan.

Door de grote seizoenverschillen in de productie van zonnestroom is die thuisbatterij van 10 kWh op een gemiddelde zonnedag in juni te klein om de 16 kWh die de panelen opwekken op te slaan, terwijl je op een gemiddelde decemberdag met 2 kWh veel te weinig stroom opwekt om je eigen verbruik te dekken.

De verschillen zijn nog groter als je een extreem zonnige zomerdag vergelijkt met een erg sombere winterdag.
Zo blijft aansluiting op het elektriciteitsnet naast de batterij dus noodzakelijk om de overproductie in de zomer op te vangen en het gebrek aan productie in de winter te compenseren.

Zonder batterij gebruik je zelf gemiddeld 30% meteen. Met een batterij kan dat tot 80% worden.

Met een thuisbatterij ga je de energie die overdag geproduceerd is kunnen opslagen voor gebruik ’s avonds, ’s nachts, ’s ochtends en eventueel nog de dag erna maar veel verder reikt die capaciteit niet. Seizoensopslag is al zeker niet mogelijk.

Met een thuisbatterij kun je het eigen verbruik omhoog brengen. Alle rekensystemen gaan dat aanraden. Een kWh die je zelf produceert en verbruikt is een kWh die je niet uit het net moet halen en is dus evenveel waard.

— Dirk Verbeeck, Adviseur Kamp C

Seizoensopslag lukt wel met het (te dure) systeem Power2gas. Dan wordt geproduceerde en niet onmiddellijk verbruikte elektriciteit via elektrolyse omgezet in waterstof H2. Die opgeslagen waterstof kan dan in een brandstofcel opnieuw in elektriciteit + warmte omgezet worden. Op elk van die omzettingen zit wel een rendementsverlies.

De batterij van een elektrische wagen kun je ook gebruiken als thuisbatterij. En het gemiddeld vermogen is zo’n 63 kWh al zijn er topmodellen met 118 kWh. Voor het gebruik van de autobatterij als thuisbatterij heb je wel een bidirectioneel laadstation nodig.

Het systeem van terugleveren vanuit de autobatterij wordt ook V2G genoemd, vehicle to grid. Dat kun je ook gebruiken als zoekterm voor meer info. Dan kom je o.a. uit op deze site: Wat is vehicle-to-grid of V2G? – Energids. Een bidirectionele laadinrichting in combinatie met een autobatterij wordt ook aanzien als een thuisbatterij en als dusdanig gesubsidieerd. Dan moet de installatie en de plaatsing wel voldoen aan de Synergrid voorwaarden:

  • De V2G-laadpaal moet gehomologeerd zijn door Synergrid en vermeld staan op Synergrid lijst C10/26 (zie pagina Goedgekeurde apparatuur). Zoek onder application: Energy Storage
  • De installatie moet gebeuren volgen de technische voorschriften Synergrid C10/11
  • De V2G-laadpaal moet aangemeld worden bij Fluvius

Wanneer is zonnestroom opslaan voordelig

Top

De batterij kan in combinatie met de digitale meter gebruikt worden zodat de batterij oplaadt met goedkope stroom (bij veel wind- en zonne energie) om later, bij energieschaarste en dus hogere tarieven, te gebruiken.

Hoe lager de prijs die je van je energieleverancier ontvangt voor de overschot van je zonnepanelen die je op het net injecteert, hoe aantrekkelijker thuisopslag in een batterij kan worden. Zeker als de batterijen ook nog eens goedkoper worden.

Welke soorten thuisbatterij kiezen

Top

Autobatterijen zijn lood-zuur batterijen. De meeste thuisbatterijen zijn Lithium – ion batterijen. Daar zitten ook wat milieubelastende componenten in.

Het voorlopig beste alternatief zijn zoutwaterbatterijen. En daarnaast heb je ook nog Vanadium Redox accumulatoren en super condensatoren al worden die schijnbaar voorlopig eerder voor industriële toepassingen gebruikt.

Artikel De Wereld Van Morgen - Hoe onduurzaam zijn batterijen

Top

Ook bij het Vlaams energieagentschap is er één en ander over te lezen: energiesparen.be/thuisbatterij

En bij Bebat:

wat kost de opslag van zonnestroom

Top

Het vermogen van een batterij wordt uitgedrukt in kWh. Capaciteit thuisbatterij: 4 - 8kW met Lithium-ion batterijen: ruim 800 euro/kWh. Dus een systeem van 10 kWh: ruim 8.000 euro.

Daarnaast kijk je wat de constante energiestroom is die die batterij kan terugleveren.

Wat levert het op

Top

Nu levert de opslagbatterij financieel nog geen voordeel op, maar in combinatie met de digitale meter kan dat veranderen. Naar verwachting zullen de prijzen van batterijen in de komende jaren gaan dalen. Loodbatterijen zijn goedkoper, maar alleen de zogenaamde ‘deep cycle’ loodbatterijen zijn geschikt voor het opslaan van zonnestroom. Ook de batterij in elektrische auto’s kan, gecombineerd met een slimme laadpaal, gebruikt worden als opslag van zonnestroom. Meer milieuvriendelijk zijn de batterijen met zoutwatertechnologie.

Vind je de informatie op deze pagina nuttig?