Ga verder naar de inhoud

De energiefactuur van Vlaamse huishoudens ziet er sinds 2023 anders uitzien. De VREG heeft voortaan een capaciteitstarief voor de netwerkkosten. Dit tarief varieert naargelang het moment van hun verbruik. Dit systeem vervangt dus de piek- en daltarieven.

Met het oog op de energietransitie worden de ‘netkosten’ (de kosten die effectief gerelateerd zijn aan het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit) sinds 2023 grotendeels op basis van capaciteit aangerekend. Dit is ook het geval voor een deel van de transmissiekosten. In totaal gaat het over een klein 10% van je totale energierekening. In het verleden werden nettarieven bij gezinnen en kleine bedrijven volledig aangerekend op basis van de afgenomen kWh: hoe meer je verbruikt, hoe hoger jouw netfactuur. Dit verandert voor het deel ‘netkosten’. Deze worden sinds 2023 aangerekend op basis van het piekverbruik als maat voor de netcapaciteit die je gebruikt. Voor wie nog geen digitale meter heeft, wordt de forfait van het minimale capaciteitstarief van 2,5kW piekverbruik toegepast.

De andere kosten opgenomen in de distributienettarieven, met name de kosten voor openbaredienstverplichtingen, de toeslagen en de overige transmissiekosten, blijven aangerekend worden op basis van de afgenomen kWh.


Hoeveel netkosten betaal je voor een kWh?

Top

Een kWh netkost bedraagt in 2023 maandelijks €3,37. Dus de minimumbijdrage die overeenkomt met 2,5kWh is gemiddeld €101 per jaar. Per maand dat je + 1kWh extra capaciteit nodig hebt, komt daar €3,37 bij.

minimum van 2,5kWh/maand € 101/jaar (excl btw) kost netvergoeding jaarlijkse (meer)kost netvergoeding
3,5 kWh/maand
€ 141, 5
= + € 40,5
4,5 kWh/maand
€ 182
= + € 81
5,5 kWh/maand
€ 222,5
= + € 121,5
6,5 kWh/maand
€ 263,5
= + € 162
...
...
...
11 kWh/maand
€ 445
= + € 344

Meer in detail berekenen?

Hoe komen de nettarieven tot stand? | VREG

Top

Wat is dat nieuwe capaciteitstarief in Vlaanderen nu eigenlijk?

Top

In de prijs die je voor je energie betaalt, zit een deel waarmee je gebruik van het net wordt bekostigd. Dit zijn de netkosten. Ze bedragen ongeveer een tiende van je elektriciteitsfactuur. De netkosten worden via het capaciteitstarief berekend op belasting van het net, dus het piekvermogen.

Sinds 2023 worden die kosten op een andere manier berekend. Samengevat: in plaats van enkel naar je verbruik te kijken, zal in dit capaciteitstarief ook rekening worden gehouden met het moment waarop je elektriciteit verbruikt. Zo wordt je hoogste kwartiervermogen dat je in een maand hebt gebruikt geregistreerd. Dit is je ‘piekvermogen’. Aan het einde van het jaar kijkt de regulator naar het gemiddelde van je hoogste pieken van iedere maand. Zo bepaalt hij je capaciteitstarief.

Waarom een capaciteitstarief?

Top


De VREG voert een capaciteitstarief in zodat de nieuwe nettarieven de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet beter weerspiegelen en deze kosten evenwichtiger worden toegewezen aan de verschillende netgebruikers. Door meer lokale hernieuwbare energie, elektrische voertuigen en warmtepompen zullen de distributienetten in de toekomst meer en anders gebruikt worden en zouden ze blootgesteld worden aan grotere (gelijktijdige) piekbelastingen. Die piekbelastingen zouden ertoe leiden dat de distributienetbeheerders in de toekomst zware investeringen moeten doen om het net betrouwbaar te houden, wat de distributienettarieven sterk zou kunnen doen toenemen. Om dit te vermijden en het net voor iedereen betaalbaar te houden, wilt de VREG alle netgebruikers bewust maken dat hoge pieken in hun verbruik extra kosten voor het net met zichkunnen meebrengen en hen zo aanmoedigen om het net efficiënt te gebruiken.


Maar hoe doe je dat, energie zo efficiënt mogelijk gebruiken?

Ik denk aan het gespreid opzetten van toestellen. Dus je tijdsvertragingen na elkaar gebruiken: je droogkast, wasmachine, vaatwasser na elkaar gebruiken in plaats van ze allemaal samen op te zetten.
Probeer je vaatwasser pas op te zetten na het koken. Strijken doe je best op het moment dat geen andere toestellen aan het draaien zijn. Heb je een elektrische boiler? Deze kun je het best niet laten opwarmen tijdens de ‘spitsuren’. Er zal wel genoeg warmte in zitten voor één avond en dan kan deze bijwarmen wanneer er niets anders actief is. Hetzelfde geldt voor elektrische verwarmingselementen en airco's. Deze zet je best even af in de volle avondrush.

Heb je zonnepanelen? Probeer dan zoveel mogelijk de toestellen (gespreid) op te zetten wanneer de zon schijnt . Je kunt best maar zoveel samen opzetten als dat je op dat moment aan het opwekken bent.

— Hans Vannuffelen, projectverantwoordelijke bij Kamp C
Vind je de informatie op deze pagina nuttig?