Ga verder naar de inhoud

Wat is jouw gemeente?

Op basis van je gemeente kunnen wij jou informatie tonen die voor jou interessant is.
Momenteel kan je enkel gemeenten uit de Antwerpse Kempen selecteren. Waarom?
We houden je locatiegegevens niet bij. Ze worden uitsluitend gebruikt om je de meest correcte informatie te kunnen tonen.

Wat is de aanpassingspremie

Top

De Vlaamse aanpassingspremie is een verbouwingspremie voor (inwonende) 65-plussers die een woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. U kunt de premie krijgen als u bijvoorbeeld technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om de woning toegankelijker te maken. U kunt de aanpassingspremie aanvragen als bewoner of verhuurder.

De aanpassingspremie kan toegekend worden voor twee categorieën van werken die te maken hebben met:

  • technische installaties of hulpmiddelen
  • of verbouwingen om de toegankelijkheid van de woning te bevorderen.

U kunt voor elke categorie afzonderlijk een aanvraag indienen.

Werken aan technische installaties en hulpmiddelen

Werken om de toegankelijkheid van de woning te bevorderen

Bedrag aanpassingspremie

Top

De aanpassingspremie bedraagt per categorie steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen (afgerond tot op het lagere tiental).

Het totaal aanvaarde factuurbedrag per categorie van werken moet minimaal 1.200 euro (inclusief btw) bedragen. De premie per categorie is maximaal 1.250 euro, ook al is het factuurbedrag hoger dan 2.500 euro.

Wie kan de premie aanvragen

Top

Een aanpassingspremie aanvragen is mogelijk voor:

  • 65-plussers die aanpassingswerken uitvoeren aan de eigen woning, of aan de woning die ze huren op de private huurmarkt met een huurovereenkomst van minstens drie jaar
  • de bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser, op voorwaarde dat deze laatste een bloed- of aanverwant is tot de tweede graad
  • particulieren die voor de duur van minstens negen jaar de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) en aanpassingen uitvoeren voor de 65-plusser die de woning bewoont.

Hoe aanpassingspremie aanvragen

Top

De premie kan je aanvragen bij de Vlaamse Overheid.

Hulp bij aanvragen premie

Top

Heb je nog vragen of wil je graag ondersteuning bij het aanvragen van je premie(s)?

Vind je de informatie op deze pagina nuttig?