Ga verder naar de inhoud

Wat is jouw gemeente?

Op basis van je gemeente kunnen wij jou informatie tonen die voor jou interessant is.
Momenteel kan je enkel gemeenten uit de Antwerpse Kempen selecteren. Waarom?
We houden je locatiegegevens niet bij. Ze worden uitsluitend gebruikt om je de meest correcte informatie te kunnen tonen.

Tot eind 2018 waren de regels voor woninghuurcontracten een federale bevoegdheid en waren zij terug te vinden in de Woninghuurwet. Sinds de zesde staatshervorming zijn de Gewesten bevoegd om regels te bepalen voor woninghuurovereenkomsten.

Let op, woninghuurcontracten getekend voor 1 januari 2019 vallen nog onder de federale Woninghuurwet.

In het Vlaamse Gewest zijn deze regels dus terug te vinden in het Vlaams Woninghuurdecreet. Dit decreet is van toepassing op alle woninghuurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten voor een huurwoning gelegen in Vlaanderen. Dit decreet regelt o.a. de staat van het gehuurde goed, de duur van de huurovereenkomst, de opzeggingsmogelijkheden, de overdracht van de huurovereenkomst, de onderverhuring, de indexatie en de eventuele herziening van de huurprijs. Het Vlaams Woninghuurdecreet bevat ook belangrijke vernieuwingen op het vlak van medehuur en studentenhuurovereenkomsten.

Alle informatie over het afsluiten van een huurcontract en het Vlaams Woninghuurdecreet vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Huurindexatie voor energiezuinige woningen.

Top

De huur kan in principe één keer per jaar geïndexeerd worden. Dat mag ten vroegste op de verjaardag van het ingaan van de huur. Die indexering gebeurt nooit automatisch, maar moet schriftelijk gevraagd worden. Bij een verhoging van de huurprijs stuurt de verhuurder een brief naar de huurder met de nieuwe huurprijs. Dit kan met maximaal drie maanden terugwerkende kracht.

Sinds 1 oktober mogen de prijzen van een huurwoning in Vlaanderen zonder energieprestatiecertificaat of met label E en F een jaar lang niet geïndexeerd worden. Voor woningen met een label D mogen verhuurders nog de helft van de gezondheidsindex doorrekenen. Voor labels A, B en C geldt geen beperking. Vanaf het moment dat de verhuurder wél een EPC-label heeft of zijn EPC-label kan verbeteren naar minstens niveau D mag hij wel terug indexeren. Belangrijk is wel dat de verhuurder géén drie maanden mag teruggaan in de tijd als er op dat moment geen gunstig EPC-label was.

De indexeringsstop of -beperking geldt niet voor woningen die verhuurd worden via een sociale huisvestingsmaatschappij en voor studentenverhuur.

Een EPC-score wordt opgemaakt door een energiedeskundige.

Vind je de informatie op deze pagina nuttig?