Ga verder naar de inhoud

Hergebruik en recycleren

Top

We gaan onze gebouwen hoe langer hoe meer bekijken in een circulair idee. Dan is het gebouw een materialenbank die bij eventuele afbraak best in zo veel mogelijk van zijn onderdelen kan gedemonteerd worden. Die onderdelen kunnen dan herbruikt worden of, in de tweede plaats, gerecycleerd.

We maken een onderscheid tussen herbruiken en recycleren: bij recycleren gaan we er van uit dat er toch nog een industrieel proces moet toegepast worden om het materiaal terug in een bruikbare vorm als bouwmateriaal te gaan gebruiken, bij voorkeur zonder kwaliteitsverlies.

Heel dat principe is vervat in de Engelse afkorting BAMB: building as a material bank


Wanneer we de circulariteit van een materiaal kunnen garanderen is de herkomst en samenstelling van het materiaal minder belangrijk. Een onderdeel dat minimaal 7 x kan herbruikt worden zonder kwaliteitsverlies heeft bij een gemiddelde levensduur van een gebouw van 50 jaar al voor de volgende 350 jaar een nuttige functie. Een bio-ecologisch materiaal dat een maximale levensduur van 50 jaar zou hebben gaat op dat moment dus vervangen moeten worden wat betekent: terug ontginning, vervoer, productie, …

De verwerking van het materiaal wordt in dat opzicht belangrijker.

Vind je de informatie op deze pagina nuttig?