Ga verder naar de inhoud

Zorgwonen

Zorgwonen is een specifieke vorm van gemeenschappelijk wonen. Het gaat dan om een bestaande woning waarin een kleinere wooneenheid wordt ingericht voor maximaal twee 65-plussers of zorgbehoevende personen, zodat ze kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent. Het is bedoeld om de zorgbehoevende langer in een huislijke omgeving op te vangen.

Voorwaarden

Top

Uw woning is een zorgwoning als voldaan is aan volgende drie voorwaarden:

 1. In of bij de bestaande hoofdzakelijk vergunde woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.
 2. De eigendom, of ten minste de blote eigendom, op enerzijds de hoofdwooneenheid en anderzijds de ondergeschikte wooneenheid, of de grond waarop die ondergeschikte wooneenheid tijdelijk wordt geplaatst, berust bij dezelfde titularis of titularissen
 3. De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  1. ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder
  2. ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 hulpbehoevend (kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van 2 personen). De hulpbehoevende is:
   1. een persoon met een handicap
   2. een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering)
   3. een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.
  3. ofwel de zorgverlener, indien de hulpbehoevende personen gehuisvest blijven in de hoofdwoning.

Procedure

Top

In een aantal gevallen is het creëren van een zorgwoning meldingsplichtig. De zorgwoning moet worden gemeld in het omgevingsloket.

Vind je de informatie op deze pagina nuttig?