Ga verder naar de inhoud

Premie zonnepanelen Fluvius halveert

Top

De premie wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen zelf (dus niet het vermogen van de omvormer).

Vanaf 1 januari 2023 zal de premie 150 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro (dus bij ingebruikname/keuring vanaf 1 jan 2023).

Vanaf 2024 daalt de premie verder. In 2021 en 2022 bedroeg de premie 300 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro.

Premie thuisbatterij daalt vanaf 1 januari 2023 en wordt stopgezet op 1 april 2023

Top

Natuurlijke personen die een thuisbatterij plaatsen en deze laten keuren/in gebruik nemen vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023, komen in aanmerking voor volgende premie:

 • 0 tot 4 kWh: 150 euro per kWh
 • 4 tot 6 kWh: 125 euro per kWh

De maximale premie wordt bereikt bij 6 kWh en bedraagt 850 euro.

Voor ingebruikname/keuring vanaf 1 april 2023 stopt de premie volledig.

Mijn VerbouwPremie

Top

Een aantal overgangsmaatregelen stopt vanaf 1 januari 2023 (heeft vooral te maken met een aantal doe het zelf werken, met factuur tot 30/6/22, die enkel nog tot eind 2022 kunnen aangevraagd worden en de premie voor gascondensatieketel voor de middelste inkomensgroep eigenaar-bewoner met factuur voor 1/7/22).

Inkomensgrenzen worden jaarlijkse aangepast. (volgens gezondheidsindex). De geïndexeerde bedragen voor aanvragen vanaf 1 januari 2023 zijn zopas bekendgemaakt. Zie ook nieuwsbericht hierover.

De nieuwe inkomensgrenzen voor aanvragen Mijn VerbouwPremie vanaf 2023 zijn:

 1. U behoort als eigenaar-bewoner tot de laagste inkomenscategorie en komt in aanmerking voor de hoogste premiebedragen voor alle categorieën van werken, als uw jaarlijks inkomen gelijk aan of lager is dan:
  • 40.730 euro voor alleenstaande persoon
  • 57.020 euro voor een alleenstaande persoon met 1 iemand ten laste, te verhogen met 4.160 euro per bijkomende persoon ten laste
  • 57.020 euro voor een koppel, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste.
 2. U behoort als eigenaar-bewoner tot de middelste inkomenscategorie en komt in aanmerking voor aanzienlijke premies voor alle categorieën van werken (behalve gascondensatieketel), als uw jaarlijks inkomen tussen volgende inkomensgrenzen ligt:
  • 40.730 euro - 51.840 euro voor een alleenstaande persoon
  • 57.020 euro - 74.060 euro voor een persoon met 1 iemand ten laste, te verhogen met 4.160 euro per bijkomende persoon ten laste
  • 57.020 euro - 74.060 euro voor een koppel, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend.
 3. U behoort als eigenaar-bewoner tot de hoogste inkomenscategorie en hebt recht op premies voor dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, warmtepomp, zonneboiler en warmtepompboiler, als uw jaarlijks inkomen hoger is dan:
  • 51.840 euro voor een alleenstaande persoon
  • 74.060 euro voor een alleenstaande persoon met 1 iemand ten laste, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste
  • 74.060 euro voor een koppel, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste
  • Ook indien u geen eigenaar-bewoner bent, valt u onder deze doelgroep.

Door de indexatie kan het voor eigenaar-bewoners mogelijks interessanter zijn om de premieaanvraag uit te stellen tot 2023, op voorwaarde dat de facturen dan nog geen 2 jaar oud zijn. Dit geldt zowel voor tussentijdse facturen als voor de eindfactuur. Bij de premieaanvraag wordt er rekening gehouden met het meest recente aanslagbiljet beschikbaar op de datum van de premieaanvraag.

Renovatieverplichting bij verkoop van woning of appartement

Top

Vanaf 1 januari 2023 start de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen, dus voor eengezinswoningen en appartementen. Alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen de 5 jaar na aankoop. Nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen (met een EPC-label E of F) zullen verplicht worden om binnen de 5 jaar na overdracht (zoals aankoop, erfpacht,...) de woning grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D. Dit moet bewezen worden met een nieuw EPC. De renovatieverplichting geldt enkel bij een notariële overdracht in volle eigendom, het vestigen van een opstalrecht of het vestigen van een erfpacht. Voor alle andere vormen van overdracht, zoals de overdracht van aandelen of bij erfenis, is de renovatieverplichting niet van toepassing. 

De termijn van 5 jaar start op de datum van het verlijden van de authentieke akte of op de datum van het vestigen van het opstalrecht of de erfpacht. Voorbeeld: als de akte verlijdt op 1 februari 2023 dan moet voor 1 februari 2028 aan de verplichting voldaan zijn. Indien het label niet tijdig behaald wordt, kan een administratieve geldboete opgelegd worden van 500 euro tot 200.000 euro. Er wordt dan een nieuwe termijn opgelegd waarbinnen het label moet behaald worden.

Hervorming renteloos renovatiekrediet tot rentesubsidie

Top

Het renteloos renovatiekrediet (bij aankoop van een woning met slechte energieprestatie (label E of F), waarbij je extra kan lenen aanvullend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van de woning) wordt hervormd en omgevormd tot een rentesubsidie vanaf 2023. Hoe hoger de ambitie inzake te behalen energielabel, hoe hoger de korting zal zijn op de rente (bv. renovatie tot label A: krijg je 3,5% korting, bij label B 3%, bij label C 2,5% en bij renovatie tot label D krijg je 2% korting).

Sloop- en heropbouwpremie wordt verlengd

Top

De sloop- en heropbouwpremie van 10.000 euro wordt verlengd met 1 jaar voor bouwaanvragen tot eind 2023. De eis inzake E-peil zal wel strenger worden: E24 ipv E30 als je in aanmerking wil komen voor een slooppremie.

Verplicht EPC voor gemeenschappelijke delen van appartementen

Top

We gaan de laatste fase in. Tegen eind 2022 moet dit EPC beschikbaar zijn voor de middelgrote appartementsgebouwen (5-14 eenheden), tegen eind 2023, moet dit ook het geval zijn voor de kleinste appartementsgebouwen (2 tot 4 wooneenheden).

Uitbreiding energiedelen en energiegemeenschappen

Top

Vanaf 2023 is het niet meer nodig dat de betrokken partijen dezelfde elektriciteitsleverancier hebben in geval van het energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop.

Vind je de informatie op deze pagina nuttig?