Ga verder naar de inhoud

Verplichtingen bij huren

De verhuurder moet de huurwoning in goede staat van onderhoud aan de huurder leveren. Tijdens de duur van de overeenkomst moet de verhuurder de goede staat beheren opdat de woning bewoonbaar blijft. Dat neemt niet weg dat sommige onderhoudswerken ten laste van de huurder kunnen zijn.

Om te weten wie verantwoordelijk is voor een onderhoud of herstelling, is het van belang om te weten van wanneer uw huurcontract dateert.

Woninghuurcontracten gesloten voor 1 januari 2019

De verhuurder moet de woning onderhouden en zo nodig herstellen, tenzij het gaat om:

  • Kleine herstellingen die de huurder moet uitvoeren.
  • Herstellingen die nodig zijn door een fout van de huurder.

Sinds 18 mei 2007 is het niet meer toegelaten om in de huurovereenkomst een andere regeling op te nemen. Herstellingen die nodig zijn door slijtage of overmacht zijn altijd voor de verhuurder. Wat die kleine huurherstellingen zijn, heeft de wetgever niet bepaald, maar er bestaan wel indicatieve lijsten.

Woninghuurcontracten gesloten sinds 1 januari 2019

De huurder staat zelf in voor het onderhoud en het reinigen van de woning. Er zijn ook enkele herstellingen die hij zelf moet uitvoeren en betalen:

  • Kleine herstellingen. Het gaat om zaken zoals het gras maaien en gebroken glas, verloren sleutels of kapotte stopcontacten en schakelaars vervangen.
  • Herstellingen door verkeerd gebruik of slecht onderhoud.
  • Herstellingen die moeten gebeuren omdat hij de verhuurder niet heeft verwittigd dat er herstellingswerken nodig waren.
  • Alle andere herstellingen en herstellingen van slijtage of schade door overmacht zijn voor de verhuurder.
Vind je de informatie op deze pagina nuttig?