Ga verder naar de inhoud

Wat is een HR-ketel

Top

De aanduiding HR staat voor hoog rendement. Het rendement wordt uitgedrukt in een percentage. Dat percentage geeft aan hoeveel warmte het toestel uiteindelijk uit de gebruikte brandstof kan halen. Sinds de ECO-design richtlijn van 2015 moeten nieuwe toestellen die op de markt gebracht worden een minimaal rendement van 86% halen.

Condenserende ketels gaan nog extra warmte uit de rookgassen halen. Door die techniek kan het zijn dat het berekende rendement boven de 100% uitkomt. Dat komt door het toepassen van een oude rekentechniek op moderne condens technologie.

De labels HR+ en HR-top worden sinds de ECO-design richtlijn vervangen door de Energielabels Klasse A eventueel aangevuld met de één of meer plusjes.

“Een HR-ketel haalt wel 10% meer warmte uit dezelfde hoeveelheid brandstof.”

— Peter, energiemeester

Kan een HR-ketel bij mij

Top

Een HR-ketel installeren kan in bijna alle woningen.

Door het condenserend principe is de temperatuur van de rookgassen lager. Om die reden is het juist dimensioneren van de diameter van de rookafvoer ook belangrijk. Vaak wordt er dan door de bestaande schouw een extra kanaal getrokken.

Je kunt ook een CV-ketel kiezen met een rookafvoer door de muur. Maar daar gelden ook regels voor. Voor de rookafvoer moeten afstanden gerespecteerd worden ten opzichte van opengaand schrijnwerk, balkons en terrassen, de buren, … In appartementen die geen geschikte rookgasafvoer hebben en die niet aangepast kan worden, zijn HR-ketels niet geschikt. Daar worden nog ketels geplaatst van het Type B1. Die hebben wel verplicht een rendement van 75% maar dat ligt dus beduidend lager dan die 86% voor de energieklasse A.

CV-ketels op aardgas moeten om de 2 jaar gekeurd worden, stookolieketels jaarlijks. Op het keuringsverslag staat ook het rendement. Als dat lager is dan 85%, wordt het tijd dat je dat toestel vervangt. Het vervangen van een CV-ketel kan je best niet uitstellen tot hij stuk gaat. Dan wordt het vaak haast-en-spoedwerk.

Heb je nog aparte apparaten voor warm water en verwarming, bijvoorbeeld een boiler voor warm water en een verwarmingsketel? Overweeg om beide toestellen in één keer te vervangen door een combiketel. Dat bespaart op je energierekening en is goedkoper in aanschaf en
onderhoud. Hou daarbij wel de leidinglengtes in het oog. De warmwaterbereiding kan je best zo dicht mogelijk bij de grootste warmwaterverbruiker plaatsen.

Aardgas is een fossiele brandstof. Door het verbranden van aardgas wordt er CO2 geproduceerd. Fossiele brandstoffen zijn een eindigend verhaal.
Warmtepompen lijken de toekomst voor woningverwarming te worden. Een warmtepomp is een laag-temperatuursysteem. Als je nu je verwarmingsinstallatie al op lage temperatuur laat dimensioneren, is je installatie klaar om in de toekomst op een warmtepomp over te schakelen.

Een lage temperatuurverwarming (LTV) gaat ook het rendement van een condensatieketel verhogen.
Lage temperatuur afgiftetoestellen zijn vloer-, wand- of plafondverwarming, ventilo-convectoren of overgedimensioneerde radiatoren.
Als er extra isolatiewerken worden uitgevoerd gaat de warmtebehoefte van de woning dalen. Dan zou het zelfs kunnen zijn dat de bestaande radiatoren voldoende groot zijn om ook op lage temperatuur nog de nodige warmte te kunnen leveren.

Plaats ik hem zelf

Top

Laat een CV-ketel altijd installeren door een erkend technicus. Die erkenning wordt op naam uitgereikt, en niet op het bedrijf. De erkenning als CERGA-installateur is geen verplichting maar is wel een garantie op degelijk werk.

Vraag de installateur om te kijken welk verwarmingsvermogen jij nodig hebt voor je woning. Het vermogen hangt af van de grootte van jouw woning en hoe goed die geïsoleerd is. Als je ook nog plannen hebt om de isolatieschil te verbeteren kun je dat best doen voordat de verwarming opnieuw wordt gedimensioneerd. De installateur centrale verwarming houdt immers rekening met de bestaande toestand. Als je eerst de verwarming vervangt en dan pas extra gaat isoleren is de nieuwe verwarmingsinstallatie overgedimensioneerd na het uitvoeren van de isolatiewerken. Overgedimensioneerde installaties werken minder zuinig.

Vraag de installateur ook om de ketel energiezuinig in te stellen. Dat kan door bijvoorbeeld een lagere watertemperatuur in te stellen voor de verwarming, door de ECO-stand voor warm water te gebruiken of door een zuinige instelling van de pomp.

Voor boilerinstallaties voor sanitair warm water mag de temperatuur wel niet onder de 60°C komen omwille van het gevaar voor de legionellabacterie.

Denk ook na over de thermostaat die je wil installeren. Een slimme thermostaat met een bewegingssensor of een temperatuurregeling per kamer helpt je om je huis te verwarmen. Met een buitenvoeler werkt de installatie daarbij nog wat zuiniger.

Sluit ook meteen een onderhoudscontract af. Dit is van belang voor je veiligheid en voorkomt storingen. Ook kan deze de instellingen van je ketel optimaliseren. Voor een nieuwe ketel op aardgas is tweejaarlijks onderhoud voldoende. Voor een oliegestookte ketel is dat jaarlijks.

Wat kost een HR-ketel

Top

Reken algemeen 3.500 euro, inclusief installatie voor een investering met levensduur van ongeveer 15-20 jaar.

De installatiekosten verschillen wat per woning. Kijk niet alleen naar de prijs. Maar ook naar de service, die het bedrijf biedt. Goede instellingen van de ketel, thermostaat en radiatoren en onderhoud kunnen je jaarlijks veel energiekosten besparen.

Vind je de informatie op deze pagina nuttig?